Шишкин Иван Иванович

Шишкин Иван Иванович - разговоры

  Все о гомеопатии Същност на елементите
Dr. Georgios Loukas http://www.organon2001.gr/ Сайтът е за доста спорна когнитивна хомеопатия , обаче има и интересни неща.

Ответов - 22, стр: 1 2

Нуждата да живееш в обстановка на сигурност и групата на калция Казахме вече, че семейството обезпечава необходимата сигурност и защита, за да израснат децата. Когато хората достигнат пълнолетие нямат нужда от обезпеченост и защита. Но някои лица въпреки, че са пълнолетни, имат нужда от сигурност и защита. Тоест, държат се като деца. На тези хора се препоръчват калциевите соли. По-долу се дават сведения за някои основни калциеви соли. Calcarea Carbonica е за лица, които се чувстват неспособни да се справят без някой да им обезпечи сигурност и защита. Те изпитват силно напрежение, когато им липсва сигурността и защитата, от които имат толкова голяма нужда. Calcarea Phosphorica се препоръчва когато лицето чувства липса на обич от родителите си или от някоя друга фигура играеща ролята на родител, като например работодателя, учителят и т.н. Calcarea Iodata е за лица, които чувстват че ще бъдат изоставени от този, който е негов символичен родител, тоест от този, от чиято защита имат нужда. Calcarea Sulphurica е за тези, които изпитват съмнения дали родителите ги оценяват. Те често чувстват, че ги ценят по-малко от братята и/или сестрите и изпитват непрекъснато нужда да получат уважението на символичния родител (учител, началник). Затова те полагат големи усилия да спечели тяхното признание. Calcarea Arsenicosa е за хора, които имат огромна нужда от сигурност и защита, но се отнасят с недоверие към тези, чиято подкрепа търсят. Минават им мисли от рода: “Дори баща ми ще се опита да се възползва от мен. Не мога да се доверя дори на баща си”. Calcarea Fluorica е за онези, които смятат, че многобройните им нужди, трябва да бъдат покрити от фигурата на символичния родител, осигуряващ им протекция. И въпреки, че постоянно получават, никога не се са доволни. Затова изпитват гняв спрямо родителите си, който може да се намери израз и в силна враждебност към социалната система. Calcarea Muriatica е за пациента, който твърди : “Разочарован съм от родителите си” или “Страх ме е да не се разочаровам от родителите си”. Друго приложение на това лекарство е за пациенти, които не нуждаят от сигурност и същевременно много лесно биват разочаровани. Calcarea Bromata, се предписва на пациенти, които са били малтретирани като деца или когато лицето си внушават, че ще бъдат насилени от истинския или символичния родител, чиято защита са търсили Calcarea Chromica е за хора, много силно наранени от действителния или символичния родител, чиято сигурност и защита са очаквали . Calcarea Nitrica е за лица, изпитващи страх, че ще загубят родителите си, от чиято закрила и сигурност имат нужда . Това състояние не е типично в наши дни, но доста често се среща при хора, които са преживяли война.
Чувството за сирачество и магнезиевите соли Магнезиевите соли се свързват с чувството за сирачество. Те са полезни за хора, които растат като сираци . След една моя лекция в Новосибирск в Сибир лекарката Наталия Титиева реши да приложи знанията си за магнезиевите соли в сиропиталището на града. Забеляза, че почти всички проблеми на децата бяха уталожени, когато им се даваха магнезиеви соли. Освен истинското сирачество съществува и мнимото сирачество. Даже когато имат родители някои лица може да се чувстват самотни на света. В други случаи може да вярват, че това не са истинските им родители. Такова хора смятат, че родителите им не са ги отгледали както трябва. В други случаи това усещане за сирачество може да възникне след престой в пансион за известен период от време.
По-долу се дават сведения за някои основни магнезиеви соли. Magnesia Phosphorica се прилага при хора, които страдат от липса на обич и при това изпитват чувство на сирачество. Те имат постоянна нужда да получават любов от околните и често имат усещането, че хората не ги е грижа за тях. Когато виждаме лице, от тази група на “да си проси” ласки, трябва да се сетим за Magnesia phosphorica. В други случаи такъв тип индивид може да изпадне в депресия, защото никога никой не го е обичал . Magnesia Sulfurica е за лица, които могат да преодолеят чувството за сирачество, ако се чувстват оценени. Тоест, те се стремят да преодолеят чувството като спечелват признанието на другите. Затова такива хора се стремят да станат център на вниманието и да предизвикат възхищението и овациите на другите. Magnesia Arsenicica е за хора, които са възприели прекалено предпазливо отношение към света. Те смятат, че тъй като са сираци всички се стремят да ги експлоатират. Затова се опитват да контролират всичко около себе си, за да не станат жертва на кражба или измама. Magnesia Iodata е подходяща за лица, които паралелно с чувството за сирачество изпитва страх, че ще бъдат изоставени. Magnesia Carbonica е за хора, при които е изявен елемента на неувереност в собствените си сили. Такива лица са непълноценни в доста сфери и постоянно се чудят дали ще могат да се справи и т.н. Това лекарство е за сираци, които се опитват да се справят сами, както и за всички последствия произтичащи от тези опити. Magnesia Fluorica се дава, когато лицата освен чувството за сирачество имат и големи нужди, които нищо не може да задоволи. Такива хора развиват голяма враждебност срещу социалната система, характеризирайки я като жестока и безпощадна. Magnesia Muriatica е полезна, когато заедно със сирачеството силно е проявен и елементът на разочарование. Magnesia Chromica е подходяща за сираци, които се обиждат много лесно, даже при най-малката критика. Magnesia се препоръчва на хора, които постоянно се страхуват, че ще им се случи нещо лошо и завинаги ще останат сираци. Страхуват се, че на всеки с който ще влезе в контакт ще се случи нещо лошо, ще се разболее и ще умре. “Както починаха родителите ми, така ще умре и семейството, което сега създавам ”. Magnesia Bromata се прилага при състояния на силно изявени представи за малтретиране у сираци. Когато наблюдаваме чувството на сирачество и малтретиране съществуват едновременно у един сирак, много е вероятно той да е бил малтретиран в някое заведение и поради това да се страхува от насилие Но може и да не е бил малтретиран, а чисто и просто да възприема действителността по този начин.
Самоувереността и бариевите соли Характерното за тази група хора е, че им е трудно да бъдат самоуверени. Тези индивиди не се чувстват самостоятелни, а зависими от семейството си. Постоянно се чувстват малоценни. Имат чувството, че възможностите им му са по-малки в сравнение с тези на другите хора, смятат, че с каквото и да се захванат ще бъдат най-неуспешни и затова си мислят, че другите постоянно им се присмиват. Затова често са страхливи и резервирания. Трудно създават нови приятелства.
Стриктността и сребърните соли Често чуваме някои хора да характеризират себе си, като изключително стриктни. Тези хора страдат от неакуратността на другите. Специално в Гърция нещата за тях са още по-зле. Преди няколко години в случаите, когато някой пациент ми споделеше, че акуратността е негова характерна черта, считах това положение за съвсем нормално и смятах, че това трудно би могло да бъде променено чрез хомеопатията. Това беше преди да навляза в когнитивната хомеопатия и да се запозная със съединенията на среброто. Тук трябва да подчертаем, че ако вземете някоя сребърна сол, това не значи, че ще станете неакуратен. Чисто и просто ще станете по-гъвкав. Ще бъдете по-малко строг към себе си, а също и към другите. И ако се случи да се отклоните малко от програмата си не значи, че е дошъл краят на света. Всичко може да се оправи. Във всеки случай, ако систематично започнете да закъснявате за срещите си без да се притеснявате, това значи, че сребърните соли не са подходящи за вас. Но нека да видим по-подробно описанието на някои сребърни. Argentum Metallicum е подходяща за онези, които проявяват прекалена акуратност. · Тези лица са прекалено стриктни. · При тях акуратността преобладава над всички други качества и е в най-чистата си форма. · Лицата чувстват необходимост да следват стриктно програмата си, да са точно навреме на срещите си, да спазват обещаното. · Прекаляването с тази характерна черта тормози лицето, но също така и другите, около него. · Тези хора са много благоразумни. · Аргументите контролират всичките им емоции. · Но постоянството няма място в света на емоциите . · Затова при тези лица емоциите са под контрол, те нямат спонтанни изблици, разумът е над всичко. · Подтиснатият спонтанен израз на чувства при общуване се компенсира с разговори, пеене, актьорска игра или творческо писане. · Желанието им да говорят и доброто им настроение ги правят много общителни. · Но въпреки че изразяват много ясно мислите си, показването на емоции им е трудно. · Въздържаността им що се отнася до изразяването на чувствата се възприема от другите като студенина. · Една от сферите, където е необходим спонтанен израз на чувствата е сексуалния живот. По време на любовния акт тези хора се контролират, не проявяват страст и спонтанност. Друга силно изявена черта, произтичаща от стриктността е забързаността. Тези лица постоянно тичат, като че ли непрекъснато бързат да стигнат някъде навреме. Описахме по-горе психологическия тип на хората, подвластни на сребърните соли преди да покажат признаци на клинично разстройство. Клиничните симптоми на този тип включват прояви на различни невротични картини. При типа, на който влияе Argentum metallicum лицето често показва симптоми на хипохондрични неврози или чувство на мъчително безпокойство. При тези състояния са налице отвращение към говоренето, отвращение или страх да се появи и говори пред други, невъзможност или отвращение към всеки мисловен процес. Argentum metallicum се препоръчва и за състояния, при които прекалено активният мисловен процес и прекаленият контрол пречат на други функции, каквито са случаите на психично-сексуални разстройства или проблеми, водещи до безплодие. Хората подвластни на Argentum Nitricum показват всички характерни елементи на групата на среброто, с допълнителен елемент - чувството на страх. · Те си въобразяват, че има опасност да бъдат обявени за неакуратни. · Това чувство за опасност ги прави прекалено стриктни. · Така разбираме защо толкова съвестно изпълняват задълженията си или защо бързат да са навреме на срещата си. При страхови разстройства, каквито са клаустрофобията, агорафобията, и фобията от недостатъчно добро представяне често се препоръчва Argentum Nitricum. При агорафобията е установено, че съществува страх от това, че лицето може да бъде подложено на сексуално изкушение и да му се поддаде. При фобията от недостатъчно добро представяне съществува страхът от лош “отговор” на големи очаквания. И двете разстройства могат основателно да се свържат със стриктността. Много често при тези случаи се появяват симптоми на пристъпи на паника - характерна черта на азотната група. Това състояние се свързва със силно чувство на мъчително безпокойство и страх, съпроводени от различни соматични симптоми. Често съществува страх от полудяване, смърт, или от неконтролируемо поведение. Argentum Nitricum се препоръчва също така и за страх от сцената за хора които се страхуват дали ще се справят, дали ще изпълнят или изиграят както трябва ролята си. Argentum Nitricum се препоръчва също така и за симптоматика на хипохондрията. Тези хора вярват, че са засегнати от някаква неизлечима болест. Често посещават лекарите. Лесно се успокояват, но щом чуят, че някой е болен, започват да си мислят, че също ще се разболеят. За това свое състояние непрекъснато търсят помощ от семейния си кръг. В други случаи ограничават значително професионалната си активност, защото вярват че работата им вреди. Може да се появи и психо-принудителна симптоматика. Тези хора биват завладени от спонтанни импулси и се страхуват, че те могат да ги осъществят. Например, някой може да бъде обсебен от идеята да бутне приятеля си в пропаст или да сложи ръката си в контакта или във вентилатора. Случва се да сложи ръката си до опасното място и да се тормози от мисълта “да го направя... да не го направя.” Също така може да е налице депресивна симптоматика със склонност към самоубийство. Argentum nitricum може също така да се препоръчва и в случаи на нарушени сексуални функции при млади хора, които срещат проблеми при първия си любовен акт или се тревожат как ще премине предстоящия сексуален акт. Въпреки, че са получили ерекция, щом се стигне до проникването във вагината те я губят. Също така се прилага при девойки, чиято вагина не се овлажнява или се страхуват, че партньорът им ще ги пренебрегне, че няма да могат да го задоволят или пък сексът е против принципите им. Препоръчва се също така и за възрастни, които са прекомерно погълнати от професионалните си задължения и не могат да се отпуснат дори тогава, когато се намират със сексуалния си партньор, защото са обсебени от мисли свързани с тяхната работа и губят ерекцията си. Argentum Nitricum помага на лицето да започне да се изявява сексуално намалявайки прекаления самоконтрол и чувството за опасност. И накрая - възможен е също пълен срив на нервната система. Тогава хората се чувстват изтощени и нямат никаква охота за работа. Характерни за състоянието са умствена умора и леност. Липсва способност за концентрация и учене. Лицата, подвластни на Argentum Sulfuricum проявяват склонност към стриктност, съчетана със силна нужда да получат признание. В тези случаи, обаче, стремежът към акуратност стига до крайности. Argentum Sulfuricum е най-надеждното лекарство в хомеопатичната фармакология, когато се срещнем с такива проблеми. Препоръчва се на хора, които обикновено биват наричани “досадни” и биват критикувани от другите поради това си . Например, студентите, които не пропускат нито една лекция, прилежни са и старателно записват и най-малката подробност, но същевременно имат склонност да се отнасят прекалено логично към темата, концентрирайки се често върху подробностите, а не са в състояние да схванат същественото . Те разсъждават прекалено много, а въображението им е ограничено . Постоянно четат, погълнати са от ученето, стараят се на срещите си да бъдат винаги точни. Винаги се стремят да не закъсняват и правят всичко възможност да са винаги по-рано на лекциите. Един ден ми доведоха едно дете, което страдаше от безсъние поради притеснението си да не би да не се събуди навреме на другата сутрин за училище. Всяка вечер навивало два будилника и въпреки това се притеснявало, че може да не звъннат и да закъснее за училище. Но при него имаше и друго характерно нещо, което по-рано бях установил и при други случаи, свързани с Argentum Sulfuricum. Говореше толкова бързо, че трудно можеше някой да разбере какво казва. Един възрастен човек с психо-принудителна невроза, на който това лекарство много помогна, опитвайки се да обясни защо говори толкова бързо ми каза, че говори така, за да успее да каже всичко, което иска, като чели времето му бе ограничено и няма да може да се доизкаже. Разбира се след приема на лекарството състоянието му се подобри и по отношение на говора и по отношение на останалата симптоматика. За хората подвластни на Argentum Muriaticum за лицето са характерни лесното разочарование и вътрешния стремеж към акуратност. Тези хора са били разочаровани от липсата на стриктност при другите. Argentum Muriaticum се препоръчва най-вече на хора с анамнеза депресия, чието дълбоко разочарование е изписано по лицата им. Подвластните на Argentum Muriaticum Natronatum проявяват акуратност с всичките й последствия, но лесно се разочароват в любовния си живот. В други случаи съществува страх, че ще се разочароват от партньора си в любовта. Затова те може би ще ви споменат, че нямат партньор, тъй като се страхуват от разочарование или понеже не могат да намерят човека, който ще бъде толкова последователен, колкото би им се искало да бъде. Може да ви изброят няколко случая, когато са били разочаровани в миналото от непостоянността на любовния си партньор. Хората подвластни на Argentum Muriaticum Kalinatum имат прилики с тези, свързани с Argentum muriaticum natronatum, но те не поставят най-високо в йерархията си от ценности любовната връзка, а връзките си със семейството или приятелите. Те могат да споделят за минали разочарования от приятели или от семейството, които не са се оказали толкова последователни колкото би им се искало. Може да говорят и за страха си, че ще се разочароват от приятелите или от роднините си поради неакуратността им. Argentum Chromicum се предписва на хора със силно изразена склонност лесно да се засягат. Това са хора много стриктни, които лесно биват наранени от действията и думите на другите. Една забележка или един жест, които са без значение за повечето хора, могат да засегнат пациента от тази група . Когато се почувстват засегнати те обикновено не го показват пред другите, а мълчаливо се оттеглят. Понеже са лесно нараними, са много внимателни с кого дружат, както и в поведението си спрямо другите. Когато биват засегнати от обкръжението си могат да развият депресия или симптоматика на хипохондрия. Въобще са хора склонни към симптоматиката на хипохондрията. Свързваните с Argentum Phosphoricum лица се стремят да спечелят обичта на хората с постоянството си, като изискват и от другите постоянство . Затова е разбираемо, че те възприемат непостоянството на другите като безразличие. Те са екстровертни, имат много интереси, много приятели и познати, обичат пътуванията и са страстни в интимните отношения. Argentum Arsenicosum се препоръчва за тези, които са особено официални в стремежа си да не разрушат доверието на другите. Със своята акуратност подвластните на Argentum Iodatum не позволяват да бъдат изоставени. А липсата на стриктност от страна на другите възприемат като изоставяне. Типът свързван с Argentum Bromatum се стреми чрез стриктността си да избегне въображаемото малтретиране.
Нуждата от съзидателност и солите на златото Нашият народ често казва “той има златни ръце” за някой, който е съзидателен и каквото хване в ръцете си го превръща в злато. В този израз откриваме една научна истина, която се отнася за солите на златото в хомеопатията. Солите на златото се свързват с мисълта за съзидаване. Препоръчва се на изкусните, тези със “златни ръце”. Това са хора с мечти, съзидателни, работохолици. Чувстват се най-щастливи, когато съзидават. Те са победители на пистата на благородното съревнование. Затова на състезанията със златен медал награждаваме първенците. (На вторите даваме сребърен медал. Това значи, че в йерархията на ценностите си обществото поставя съзиданието над акуратността и последователността. Но когато този елемент е в излишък, тогава тези хора започват да страдат от болестта на златото. Не са в състояние да се радват на малките неща в живота. И тогава ги застрашава опасност да се разболеят от меланхолия. Приличат на Мидас, който превръщал в злато всичко, което хванел. Затова бил нещастен, тъй като не можел да се радва на нещата, на които се радвали простосмъртните. Тук е важно да споменем, че често хора, които се подлагат на лечение с хомеопатия забелязват, че след време са ставали по-съзидателни и им идват нови идеи. Това е нещо естествено и очаквано. Съзиданието, като понятие е от първостепенна важност във вселената. За човека съзиданието също е много важно нещо. В колкото по-добро психическо състояние се намираме, толкова по-голяма е способността ни да създаваме. Aurum Metallicum се препоръчва при прекалена склонността към мечтателство. Да имаш мечти и се стремиш към тях е необходима предпоставка за успех. Но психическото състояние на хората подвластни на Aurum Metallicum е доста различно от алтруистичното мечтателство, тоест от социалните стремежи без егоистични мотиви. Точно обратното – това състояние се свързва с егоистичните мечти. В резултат на това, тези хора изпитват желание да са на върха, да бъдат най-добрите и полагат големи усилия да постигнат това. Работят от сутрин до вечер, за да постигнат целите си. Хората от тази група работят много усърдно. Работят неуморно и методично. Притежават вътрешна сила, която го тласка към постигане на мечтите им. Ако обаче останат втори смятат това за огромен провал. Тези хора не понасят поражението. Когато губят се разболяват, тъй като искат винаги да бъдат победители. Типичният представител на тази група е сериозен, говори малко, много е отговорен и чувствителен. Не понася другите да се съмняват в него. А и с цялото си поведение не позволява това. Той е също така стриктен и припрян. Иска работата му да стане бързо и както трябва. Притежава вътрешна сила, която е очевидна и за околните. Затова бързо става лидер в една група или в семейството си. Всички разчитат на него. Внушава на другите стабилността на скала и сигурността на убежище, както едно пристанище дава подслон. Постоянно дава на другите, работи за тях, но не съвсем безкористно. От една страна той дава на другите, но от друга - иска те да бъдат на негова страна. Затова лесно изпитва чувството, че е изоставен, пренебрегнат, че губи обичта и привързаността на другите, а това го ядосва много. Въпреки вътрешната сила, която притежава и излъчва, е много чувствителен. Лесно се засяга и разочарова, лесно може да се почувства унизен, пренебрегнат или подценен, лесно се ядосва. Гневът му може да избие в насилие. В такива моменти няма нищо общо с обичайния си характер и поведение,. Но по принцип рядко дава изблик на гнева си. При типа свързван с Aurum Sulfuratum се проявяват характеристиките на Aurum, но влиянието на сярата няма как да не се забележи. Тези хора се чувстват неоценени от другите и полагат големи усилия да спечелят признание, хвалби и възхищение. Те могат да бъдат мечтатели и естествени лидери, но често чувстват, че са недооценени въпреки усилията си. Може също така да бъдат силните личности, на които всички разчитат и въпреки това да се чувстват недостатъчно оценени. За да спечелят тяхното признание полагат постоянни усилия. Когато, обаче усилията им се провалят, стават раздразнителни и много критични спрямо другите. Типът свързван с Aurum Iodatum съчетава характеристиките на златото и йода, по-точно страхът от изоставяне. Това са самоуверени хора с въображение – качества на Aurum, но същевременно се боят, че ще бъдат изоставени от хората, които ги подкрепят. Поради страха от изоставяне, се привързват прекалено силно към другите и се стараят по всякакъв начин да ги задържат близо до себе си. Несигурността, породена от страха от изоставяне ги прави всеотдайни към другите, макар че това може да ги обременява. Понеже често възприемат поведението на другите като изоставане, стават избухливи. При типа, свързван с Aurum Muriaticum преобладава едно всеобщо разочарование. Това е разочарованието на човека, чиито мечти не са осъществени или са се случили беди в живота му, или понеже вярва, че други не са изпълнили задълженията си. Може разочарованието на един човек с характеристики на Aurum да е свързано с хората, на които е оказал подкрепа и помощ. Много е вероятно в действителност да не са се случили инциденти, а чисто и просто този “мечтател” да ви каже, че лесно се разочарова. Също така може да ви каже, че се страхува да не би се разочарова от хората, които подкрепя, на които постоянно допринася нещо и за които се труди много. Този човек е интровертен и не се оплаква на другите. Не понася да му възразяват и изисква подчинение. Ако това не стане той им се сърди. При хората подвластни на Aurum Muriaticum Natronatum са налице основните характеристики на Aurum и същевременно възникват чести разочарования в любовния живот или съществува страхът от разочарование от емоционалната връзка. Тъй като лицето се страхува, че ще бъде разочаровано от любовната си връзка то става много в избора на партньор. В други случаи създава само повърхностни връзки и избягва да се ангажира по-сериозно. Това е забележително лекарство за хора, които не се решават да се оженят. Същевременно те са мечтатели и е налице свързаната с това психопатология описана при Aurum. Много пъти лицето от групата на Aurum Muriaticum Natronatum чувства, че трябва да доминира в интимната си връзка, за да не се разочарова. Това се среща често в пубертетната възраст, която е един много бурен период и темата за връзката е много актуална. Лекарството Aurum Muriaticum Natronatum е много полезно за депресии дължащи се на разочарования в тази възраст. Може да се появи мисълта за самоубийство, а дори и опит за самоубийство. Но не е задължително да е имало разочарование в миналото, за да бъде предписано това лекарство. Препоръчва се и при честа поява на мисли за самоубийство в която и да е възраст. В тези случаи обаче, може да е налице и едно хронично разочарование от любовния живот. При типа подвластен на Aurum Arsenicosum съществуват характеристиките на Aurum и характеристиките на Arsenicum, тоест, съществува липса на доверие, прекомерна подозрителност, страх измама или от кражба. Ето защо при този човек е налице едно колебливо желание от една страна да бъде стожерът и лидерът на групата, а от друга не може да се довери на хората, на които дава подкрепа и които ръководи. Това го кара да налага силен контрол. Иска да контролира всички и всичко. Характеризира се също така и със склонността към дисциплина и педантичност. Иска да бъде добър във всичко, което прави и изпитва съмнения дали е направил необходимото, дали го е направил добре и без грешка. Хората подвластни на Aurum Bromatum се опасяват, че ще бъде малтретирани или понеже са на върха или заради мечтите ми или заради всичко, което са успели да постигнат. Чувството, че ще бъдат малтретирани ако не са на върха също принадлежи към психопатологията на това лекарство.
Страхът от наказание и съединенията на цинка. Това, което характеризира групата на хората, които се влияят от цинка е големият страх от наказание. Тези индивиди са изключително стриктно, но тази стриктност се дължи на страха от наказание. Те са много внимателни в държанието си поради страх, че ще бъдат арестувани от полицията заради законово нарушение.